Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Trener Warsztatu Dramowego

To osoba, która ma zaawansowane umiejętności dramowe i świadomie łączy je z wiedzą i umiejętnościami trenerskimi.

1. Ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie pracy metodą dramy, w tym:

  • zna podstawowe i zaawansowane techniki dramowe
  • ma umiejętności umożliwiające kierowanie procesem dramowym w taki sposób, by móc prowadzić dramę właściwą
  • umie dobierać techniki dramowe do potrzeb odbiorców i celów warsztatu
  • umie tworzyć scenariusze zajęć, w których wykorzystuje metodę dramy jako metodę wiodącą
  • zna i rozumie filozofię pracy metodą dramy w ujęciu Drama Way ze szczególnym uwzględnieniem roli prowadzącego dramę.

2. Ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie trenerskie; rozumie specyfikę procesów grupowych i ról grupowych. Świadomie definiuje swoją rolę w prowadzeniu grup.

3. Przestrzega zasad etycznych trenerów pracujących z grupami (zebranych w Kodeksie Etyki PTP).

Doświadczenie w pracy z grupą przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na posiadać:

  • udokumentowane doświadczenie trenerskie w pracy z grupą metodami aktywnymi w wymiarze nie mniejszym niż 120h


Odbyte szkolenie (w tym z zakresie dramy) przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na ukończyć:

  • Szkołę Trenerów Dramy Drama Way
  • lub inne szkolenie w zakresie metody dramy i pracy z grupą akceptowane przez Drama Way (liczba godzin szkoleniowych niemniejsza niż 240, liczba godzin szkolenia w zakresie dramy niemniejsza niż 120). W przypadku ukończenia szkoleń innych niż Szkoła Trenerów Dramy Drama Way przed przystąpieniem do procesu certyfikacji wymagane jest dodatkowe spotkanie z osobą odpowiedzialną za certyfikację ze strony Drama Way.


Wymagania wobec Kandydata /tki przystępujących do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na:
1. Przeprowadzić dwa warsztaty z wykorzystaniem metody dramy jako metody wiodącej (minimalny czas trwania jednego warsztatu to 14 h) . Warsztaty powinny być prowadzone wg autorskich scenariuszy.

2. Przedłożyć opinię osób superwizujących:

  • warsztat powinien być objęty superwizją Superwizora Metody Dramy z listy Drama Way.

3. Wypełnienić odpowiedni formularz aplikacyjny.

Osoby odpowiedzialne za proces:

Aldona Żejmo-Kudelska; mail: aldona.kudelska@dramaway.pl, tel. 607 93 77 19

Opiekunowie praktyk (dla uczestników Szkoły Trenerów Dramy Drama Way)

Opłata jednorazowa: 300 PLN, przy przedłużeniu 150 PLN (co 3 lata)

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona