Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Szkolenia dla Służb Społecznych i instytucji oświatowych

Proponujemy szkolenia adresowane do pracowników/funkcjonariuszy:

 • Służb Mundurowych (m.in Straży Miejskiej, Policji, Służby Więziennej),
 • OPSów, MOPRów, PCPRów, WCPRów,
 • szkół i innych placówek oświatowych (MOS, MOW),
 • Zakładów Poprawczych.

Proponujemy szkolenia z zakresu:

 • budowania relacji z klientem, roli profesjonalisty w relacji pomagania,
 • podnoszenia kompetencji osobistych: komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem,
 • wypalenia zawodowego,
 • budowania zespołów i zarządzania zespołem,
 • warsztatów dla zespołów wypracowujących strategię, koncepcję i rozwiązania problemów,
 • innowacyjnej metodyki pracy edukacyjnej i wychowawczej,
 • profilaktyki i resocjalizacji.

Przykładowe tematy naszych szkoleń:  Zespół Interdyscyplinarny - jak efektywnie pracować na rzecz rodziny, Twórcza edukacja i wychowanie, Drama w profilaktyce i resocjalizacji,  Efektywna praca w zespole - rozwijanie współpracy i promowanie zaangażowania uczestników, Pozafinansowe motywowanie pracowników, Wypalenie zawodowe, Umiejętności społeczne: komunkacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów.

Prowadzimy także szkolenia dla wychowawców i profilaktyków z zakresu wykorzystania metody dramy w pracy z grupą.

Trenerzy przygotowujący i realizujący nasze szkolenia mają osobiste doświadczenie pracy w obszarze Służb Społecznych, dzięki czemu rozumieją realia pracy uczestników i do nich dostosowują program szkolenia. Jednocześnie mają doświadczenie w zakresie stosowania metody dramy, którą stosują od 2001 roku w obszarze wychowania, profilaktyki, resocjalizacji i pracy z grupą.

Realizujemy także szkolenia opracowane na konkretne zamówienie, w oparciu o potrzeby i możliwości Instytucji zamawiającej.

W sprawie szkoleń prosimy kontaktować się z Aldoną Żejmo-Kudelską tel. 607 93 77 19, aldona.kudelska@dramaway.pl

 

Rekomendacje  

„...Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i co najważniejsze kompetentnego w realizacji szkoleń..."
Pobierz plik PDF

Zbigniew Leszczyński
Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

 

"... Oceny te zachęcają nas do kontynuowania współpracy z firmą (Dramaway - przyp.red.). Możemy rekomendować firmę innym placówkom opiekuńczo wychowawczym jako zespół doświadczonych i zaangażowanych trenerów."
Pobierz plik PDF

mgr Irena Mysakowska
Dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona