Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Publikacje i filmy na temat metody dramy

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami* i filmami na temat metody dramy oraz stronami rekomendowanych przez nas dramowych organizacji brytyjskich.

W dziale:

  • Drama w szkoleniach zamieszczamy artykuły, wywiady dotyczący wykorzystania metody dramy w pracy trenerskiej,  znadziecie też tam przewodnik po szkoleniach dramowych w biznesie
  • Drama zaangażowana społecznie  znajdują sią artykuły dotyczące pracy metodą dramy w obszarze edukacji szkolnej (w tym wczesnoszkolnej), profilaktyki czy resocjalizacji
  • Literatura  prezentujemy dorobek trenerów Drama Way oraz polecamy książki na temat dramy 
  • Linki  podajemy linki do zaprzyjaźnionych/rekomendowanych instytucji i organizacji dramowych
  • Filmy przedstawiamy film na temat metody Teatru Forum zrealizowany przez Fundację Drama Way

* Przypominamy, że opublikowane materiały stanowią własność intelektualną autorów. Ich kopiowanie i inne wykorzystywanie bez uwzględnienia zasad cytowania lub bez uzgodnień z autorem publikacji jest niezgodne z prawem.

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona