Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Program Szkoły Trenerów Dramy

Program Szkoły Trenerów Dramy obejmuje 244 godziny szkoleniowe (w tym 40 godzin Treningu Interpersonalnego i 40 godzin Treningu dramowego, 9 wykładów). Program podzielony jest na trzy Moduły: Rozwojowy, Metodyczny i Treningowy. Ponadto Uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w praktykach dramowych (m.in w Fundacji Drama Way). Zaliczeniem Szkoły jest napisanie pracy na wybrany, związany z dramą lub teatrem zaangażowanym społecznie temat.

 

1. Moduł Rozwojowy (self experience): Trening Interpersonalny (40 godzin), Grupa Rozwoju Osobistego (64 godziny)  

TYTUŁ  ZJAZDU

ZAKRES

1.Trening Interpersonalny

Wzajemne poznanie się i integracja uczestników.

2. Omówienie Treningu

O kontakcie i uważności na siebie i drugiego człowieka

Wykład teoretyczny: Proces grupowy i dynamika pracy z grupą. Kontakt i kontrakt.

Warsztat: Omówienie dynamiki Treningu Interpersonalnego (I dzień). Świadomość siebie i bycie w kontakcie z drugim człowiekiem (II dzień).

3. Samoświadomość

Wykład teoretyczny:   Wprowadzenie do dramy. Przedstawienie założeń teoretycznych metody. 

Warsztat: Praca nad samoświadomością w kontekście osobistym i trenerskim.

4. Poczucie wewnętrznej mocy

Wykład teoretyczny:   Czynniki zmiany psychologicznej w kontekście metody dramy.

Warsztat: Źródła wewnętrznej mocy: nasze autonarracje, monologi wewnętrzne, rozumienie ról społecznych.

 

5. Cudowna droga niedoskonałości: mój świat i moje wartości - warsztat bibliodramy.

Wykład teoretyczny: Świat idei w dramie - filozoficzne i psychologiczne podstawy pracy metodą dramy.

Warsztat: Wartości fundamentalne w życiu codziennym. Kwestie, na które powinien zwrócić uwagę trener dramy podejmujący temat wartości.

 

2. Moduł Metodyczny (professional traning): Warsztaty szkoleniowe w zakresie metodyki pracy trenerskiej ze szczególnym uwzględnieniem metody dramy i projektów teatralnych (80 godzin)
Opiekun Modułu: Eliza Gniado

Warsztat:   Techniki pracy Augusto Boala. Teatr jjr

TYTUŁ ZJAZDU

TYTUŁY SZKOLEŃ

1. Improwizacje dramowo-teatralne. Trening kreatywności z elementami dramy

Wykład : Teatralne źródła dramy.

Warsztat: Zjazd koncentrować się będzie wokół tematyki improwizacji i kreatywności.  

2. Karty ról i praca z baśnią

Wykład: Kreatywność - teorie i obszary

Warsztat: Karty ról i improwizacje w pracy z grupą.

3. Od stymulatorów do Teatru w Edukacji

Wykład:  Teatr w Edukacji

Warsztat: Technika stymulatorów w pracy warsztatowej.

4. Techniki pracy Augusto Boala. Teatr Forum Wykład: Augusto Boal - jego filozofia i metodologia teatralna.

Warsztat: Techniki pracy Augusto Boala. Teatr Forum.

5. Tożsamość i metodyka pracy trenera dramy Wykład: w przygotowaniu

Warsztat: Zjazd koncentrować się będzie wokół metod pracy i tożsamości trenera dramy.

3. Moduł Treningowy (practice, sharing experience, supervision): Trening umiejętności dramowych (40 godzin), realizacja autorskich warsztatów, Zjazd superwizyjny (20 godzin), praktyki w projektach dramowych

TYTUŁ ZJAZDU

ZAKRES

1. Trening umiejętności dramowych

W trakcie Treningu uczestnicy przeprowadzą stworzony przez siebie fragment warsztatów dramowych wraz z sesją informacji zwrotnych.  

2. Realizacja autorskiego warsztatu z wykorzystaniem metody dramy

Uczestnicy realizują w wybranym przez siebie miejscu autorskie warsztaty wykorzystujące metodę dramy. Sugerowany czas trwania zajęć min. 14 godzin (warsztaty mogą być uznane w procesie certyfikacji Drama Way. ).

3. Praktyki w projektach dramowych

Praktyki obejmować będą współorganizację lub/i uczestnictwo w projektach dramowych prowadzonych przez Fundację Drama Way. Czas i zakres praktyk będzie ustalany indywidulanie z uczestnikami Szkoły.

4. Zjazd superwizyjny

Superwizja zrealizowanych autorskich warsztatów. Podzielenie się nabytym doświadczeniem. Analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju. Podsumowanie i zakończenie Szkoły.

Zobacz Harmonogram Zjazdów VI Edycji Szkoły.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona