Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Praktyk dramy

Osoba, która:

 • zna podstawowe techniki dramowe i zasady pracy z wykorzystaniem tych technik
 • umie dobierać techniki dramowe do potrzeb odbiorców i celów warsztatu
 • umie tworzyć scenariusze zajęć, w których korzysta z technik dramowych
 • zna i rozumie filozofię pracy metodą dramy w ujęciu Drama Way ze szczególnym uwzględnieniem roli prowadzącego dramę
 • przestrzega zasad etycznych trenerów pracujących z grupami (zebranych w Kodeksie Etyki PTP)


Doświadczenie w pracy z grupą przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na posiadać:

 • doświadczenie w pracy z grupą metodami aktywnymi w wymiarze - min. 60 h
 • lub ukończyć szkolenie własne w zakresie pracy z grupą, rozwijania kompetencji trenerskich w wymiarze co najmniej 80 h.


Odbyte szkolenie dramowe przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat /ka powinien/na ukończyć:

 • wybrane szkolenia w zakresie pracy metodą dramy - min. 30 h
 • oraz Trening Dramowy w Drama Way - 40 h


Wymagania wobec Kandydata/tki przystępujących do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na:

 • przeprowadzić dwa warsztaty z wykorzystaniem technik dramowych (minimalny czas trwania jednego warsztatu to 90 minut, może być 2x45 minut)
 • wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny

Osoba odpowiedzialna za proces:
Maria Depta - Jędrzejczak
e-mail Maria.Depta-Jedrzejczak@dramaway.pl
tel. 606 617 867

Opłata jednorazowa: 150 PLN.

 

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona