Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Rok 2015

1. Szkolenia dla trenerów:

 • 14 Absolwentów kończy III edycję Szkoły Trenerów Dramy
 • 10 osób rozpoczyna IV edycję Szkoły Trenerów Dramy
 • kontynuujemy prowadzenie flagowego szkolenia Drama Way „Treningu dramowego dla trenerów"
 • przygotowujemy się do wprowadzenia „Tryptyku" - warsztatów rozwojowych prowadzonych metodą bibliodramy

2. Szkolenia dla biznesu i instytucji oświatowych m.in:

 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Operator sieci T-mobile
 • Straż Miejska m.st. Warszawy
 • Centrum Pracy i Kariery SWPS
 • Biuro d.s Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością
 • Szkoła Podstawowa Nr 255 im. C. K. Norwida w Warszawie
 • Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim

3. Przyznajemy certyfikaty kolejnym praktykom i trenerom dramy Drama Way.

4. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

Wystąpienia p.t:

 • „Augusto Boal - reżyser teatralny, działacz społeczny, wizjoner" w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu
 • „Aktywny widz= aktywny obywatel? Teatr jako narzędzie rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży" na Konferencji "Edukacja kulturalna - innowacyjne i kreatywne społeczeństwo organizowanej przesz UNESCO i NCK
 • „Teatr Uciśnionych w przeciwdziałaniu przemocy, warsztat: Teatr Forum w przeciwdziałaniu przemocy" na Konferencji Naukowej Oblicza (prze)mocy organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • „Teatr Forum w twórczej resocjalizacji" w ramach Konferencji „Zainteresowania i pasje w ramach Twórczej Resocjalizacji" organizowanej przez Studenckie Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji i Samorząd Studentów PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
 • „Teatr ze społecznością w Pilźnie" w ramach seminarium i warsztatu „Uruchomić sąsiedzkość przez kulturę" organizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Q Ruch Sąsiedzki i newartcenter.info

Warsztaty:

 • „Gry improwizowane - warsztaty dramowe z wykorzystaniem metod improwizacji teatralnej" na Festiwalu „Czas relaksu" w SWPS

Rok 2014

1. Szkolenia dla trenerów, nauczycieli i animatorów:

 • uruchamiamy III edycję Szkoły Trenerów Dramy Drama Way; edukację rozpoczyna kolejnych 14 osób
 • 13 Absolwentów kończy drugą edycję Szkoły Trenerów Dramy, organizujemy dwie edycje „Treningów dramowych dla trenerów"
 • współpracujemy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty w zakresie wykorzystania dramy w edukacji filmowej
 • prowadzimy warsztaty „Teatr Forum" na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2014 organizowanym przez ASSITEJ
 • wprowadzamy warsztaty dla trenerów "na zamówienie" firm i instytucji szkoleniowych
 • organizujemy szkolenie „Rainbow of desire" prowadzone przez wybitnego brytyjskiego reżysera Adriana Jacksona
 • Prowadzimy warsztaty dla dzieci oraz szkolenia dla wychowawców w ramach programu pt. „STYMULATOR - aktywny program przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom"w Szkole Podstawowej Nr 255 im. C. K. Norwida w Warszawie

Rozwój szkoleń na zamówienie powoduje, że już nie szacujemy, ile osób przeszkoliliśmy z metody dramy - jest ich zbyt wiele:)

2. Szkolenia dla biznesu:

 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Operator sieci T-mobile

3. Powstaje spójny system certyfikacji Drama Way; przyznajemy certyfikaty pierwszym praktykom i trenerom dramy Drama Way.

4. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

 • Opracowanie wstępu i korekta merytoryczna książki "Gry dla aktorów i nie aktorów" Augusto Boala wydanej przez wydawnictwo Drama Way i wydawnictwo CYKLADY
 • wystąpienie podczas Niekongresu Animatorów Kultury 2014 „Animacja vs edukacja artystyczna"
 • Aldona Żejmo- Kudelska i Maria Depta udzielają obszernych wywiadów na temat dramy i teatru zaangażowanego (wywiady można zaleźć także na stronie http://fundacja.dramaway.pl/drama-zaangazowana-spolecznie/224,222). Wywiady stały się elementem książki Kamili Witerskiej „Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach" wydanej w 2014 r. przez wydawnictwo Engram Difin Spółka Akcyjna. W książce znajduje się także scenariusz zajęć "Status a moc wewnętrzna".
 • Prowadzanie warsztatów:
 • - dla nauczycieli w ramach cyklu „Wychowanie w kinie", organizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (warsztaty: „Przemoc - sposoby przeciwdziałania, profilaktyka, ofiara, oprawca" na podstawie filmu Bluebird i „Motywacja, Aktywne rozwiązywanie problemów, walka o siebie, poczucie własnej wartości, krytyka na podstawie filmu Billy Eliot
 • - „Drama w pracy z filmem" na podstawie filmu Męska sprawa na VI Forum Edukacyjnym „Szkoła i jej partnerzy - rola edukacji pozaszkolnej w podnoszeniu jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej", organizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
 • - „DRAMA W EDUKACJI FILMOWEJ" z 2 grupami (2X 30h, 6 dni) w ramach Letniej Akademii Nowych Horyzontów organizowanej dla nauczycieli i edukatorów filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty współpraca z Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)
 • - „Metody teatralne w pracy antydyskryminacyjnej i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego" w ramach projektu szkoleniowego „Aktywiści ukraińskich organizacji pozarządowych" organizowanego przez Fundację Dobra
 • Goszczenie w audycji Transformacja w Radiu TOK FM - odcinek pt. „Drama jako sposób na zmianę" - emisja 17.08.2014 (http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Drama-jako-sposob-na-zmiane-Aldona-Zejmo-Kudelska-i-Adam-Gasecki/17676)

Rok 2013

1. Szkolenia dla trenerów:

 • uruchamiamy II edycję Szkoły Trenerów Dramy Drama Way; edukację rozpoczyna kolejnych 13 osób
 • pierwszą edycję Szkoły Trenerów Dramy kończy 12 osób
 • kontynuujemy prowadzenie treningów dramowych, wprowadzamy warsztaty "na zamówienie"
 • przestajemy dokładnie szacować, ile osób przeszkoliliśmy z metody dramy:)

2. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

 • dalszy rozwój Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way
 • praca nad stworzeniem Wydawnictwa Drama Way

3. Kontynuujemy prace nad stworzeniem i popularyzacją systemu certyfikacji dramowej.

Rok 2012

1. Szkolenia dla trenerów:

 • tworzymy i uruchamiamy I edycję Szkoły Trenerów Dramy Drama Way
 • kontynuujemy prowadzenie krótkich warsztatów oraz treningów dramowych

W roku 2012 przeszkoliliśmy z metody dramy 98 osób, Szkołę Trenerów Dramy rozpoczęło 14 uczestników.

2. Szkolenia dla biznesu:

 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Operator sieci T-mobile.
 • Clients & Friends
 • Firma 2000

W roku 2012 przeszkoliliśmy 230 pracowników współpracujących z nami firm i instytucji.

3. Stworzyliśmy i uruchomiliśmy system certyfikacji trenerskiej.

4. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

 • rozwój Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way
 • publikacje w czasopismach branżowych

Rok 2011 

1. Szkolenia dla trenerów:

 • szkolimy trenerów firm szkoleniowych IMPACT, Firmy 2000, Grupy TROP, Stowarzyszenia TROP, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
 • szkolenia otwarte organizowane przez Drama Way
 • współpraca z Kołami Naukowymi na Wydziale Psychologii UW, Studenckim  Naukowym Kołem Dramy im. Johna Somersa na IPSiR UW, Studenckim Kołem Naukowym Twórczej Resocjalizacji w WSNS Pedagogium
 • szkolenia dla trenerów w ramach współpracy z SWPS w Warszawie

W roku 2011 przeszkoliliśmy z metody dramy 135 osób

 2. Szkolenia dla biznesu:

 • Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Operator sieci T-mobile.
 • Clients & Friends
 • Homo Creatore
 • Studenckiego Forum Business Center Club

W roku 2011 przeszkoliliśmy 224 pracowników współpracujących z nami firm i instytucji.

3. Po raz pierwszy odbyły się warsztaty rozwoju osobistego - z naszej oferty skorzystało 12 osób.

4. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

 • wywiad z Elizą Gniado, Marią Depta-Jędrzejczak i Aldoną Żejmo-Kudelską na portalu Nowoczesna Firma
 • wystąpienie na temat „Legislative Theatre" podczas Konferencji Naukowej IPSiR UW
 • rejestracja Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way
 • publikacje w czasopismach branżowych
 • udział w warsztatach dramowych w Wielkiej Brytanii (Cardboard Citizens)

Rok 2010

1. 01.04 2010 - rejestracja Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju Sp. j. w KRS

2. Szkolenia dla trenerów:

 • "Akademia Dramy" realizowana we współpracy z Centrum Pracy i Kariery SWPS
 • szkolenia otwarte organizowane przez Drama Way

W roku 2010 przeszkoliliśmy z metody dramy 60 osób.

3.  Szkolenia dla biznesu i instytucji:

 • dla managerów, działów HR realizowane we współpracy z Centrum Pracy i Kariery SWPS
 • dla Wydziału Prezydialnego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • dla Zespołów Interdyscyplinarnych realizowane dla MOPR Siedlce

W roku 2010 przeszkoliliśmy 110 pracowników współpracujących z nami firm i instytucji.

4. Konferencje, tworzenie środowiska trenerów dramy, popularyzacja metody:

 • udział w warsztatach dramowych w Wielkiej Brytanii (British Association of Dramatherapists, spotkania z Johnem Somersem)
 • udział w konferencjach dramowych w Polsce - prowadzące wykład i warsztaty szkoleniowe dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Dramy Konferencji w Zakopanem i Konferencji Dramy w Gdańsku
 • wystąpienie podczas Targów organizowanych przez Nowoczesną Kadrę
 • publikacje w książkach i materiałach pokonferencyjnych

 Lata 1999-2010 - działalność założycielek Drama Way

1999-2005  intensywne szkolenie własne w zakresie:

2001-2002  jesteśmy pionierami na polu wykorzystania metody dramy w pracy z grupami wykluczonymi, problemowymi -tworzymy i realizujemy pierwsze projekty wykorzystujace metodę dramy w pracy z:

2002  jesteśmy założycielami pierwszej w Polsce organizacji dramowej: Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Zarządzamy nim w latach 2002-2008. Rezygnujemy z członkowstwa w Stowarzyszeniu w 2010 roku.

2002  tworzymy podwaliny pod polski system szkoleń z metody dramy i rozpoczynamy ich realizację 

2004 - 2008  tworzymy i realizujemy zaangażowane społecznie projekty dramowe, najciekawsze z nich to:

od 2005 - wprowadzamy metodę dramy do szkoleń biznesowych

 • grudzień 2005 - szkolenie "Wyprawa z komunikacją" prowadzone przez Elizę Gniado dla PTK Centertel (Orange)

od 2007 - wprowadzamy metodę dramy do szkół trenerskich i zespołów trenerskich: TROP, Firma 2000, trenerzy agencyjni PTC Era, trenerzy PTK Centertel

 • wrzesień 2007 - pierwsze szkolenie "Metody aktywne w pracy z grupą" w Szkole Trenerów Biznesu TROP prowadzi Eliza Gniado

2009-2010 - zakładamy Drama Way - Centrum Szkoleń i Rozwoju sp.j.

 • we współpracy z p. Anną Urbańską powstaje wizja, misja, wartości i logo Drama Way
 • oficjalna inauguracja Drama Way: zbijamy kieliszek na szczęście, a Dariusz Rumiński wznosi okolicznościowy toast: Drama Way "Hej, Hej, Hej". Tego dnia ma też premierę pierwszy autorski film Drama Way po znaczącym tytułem "Tak to się zaczęło...", w którym wspominamy początki metody dramy brytyjskiej w Polsce.

Zapoznaj się z naszymi Partnerami i Zespołem.

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona