Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Joanna Szulc - Sobczyk


Wykształcenie
Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Zarządzanie Zasobami Pracy i Public Relations oraz Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest trenerem biznesu o specjalności w zakresie doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, budowania relacji z klientem i umiejętnościach interpersonalnych. Ukończyła w Grupie TROP Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Liderów Rozwoju Kultury Organizacyjnej oraz półroczne Studium Pracy Terapeutycznej w Laboratorium Psychoedukacji.


Doświadczenie zawodowe
Od 1999 roku wspomaga rozwój ludzi w organizacjach. Pracowała z firmami z różnych branży w tym szkoleniowo-doradczej, samochodowej, bankowości, reklamowej, FMCG. Zdobywała doświadczenie zarówno w zarządzaniu zespołami (dużymi - około trzydziestu osób i małymi), sprzedaży i budowania relacji z klientami oraz kierowania i wdrażania dużych projektów. Od 12 lat związana z bezpośrednią pracą i budowaniem relacji z klientami. Wprowadzała i koordynowała długofalowe projekty wprowadzające zmiany organizacyjne w firmie: „Trenerzy Wewnętrzni Invest-Bank SA", „Nowy Model Oddziału", „Standardy Obsługi Klienta", „Oceny okresowe". Zdobyła również doświadczenie w kreowaniu i wdrożeniu strategii firmy w zakresie planowania i koordynacji działań związanych z doskonaleniem i rozwojem zawodowym (diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowo - rozwojowych w organizacji, planowanie budżetu i planu szkoleń w organizacji).


Droga rozwoju
Obecnie doskonali umiejętności prowadzenia warsztatów poprzez superwizję trenerską. Interesuje się wykorzystaniem metodyki dotyczącej twórczości i kreatywności w szkoleniach i pracy z dorosłymi.
Pracowała dla:
Invest-Bank SA, PEKAO SA, PEKAO BP, PBS BANK, Polska Izba Motoryzacji, MARTIS SA, Hotel Angelo, MARS POLSKA, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Lear Corporation Poland, Decora SA, Henkel, Alcon, Farmacol SA, INFOR, Polskie Linie Lotnicze LOT, „Sieć Ośrodków AGRO-INFO", Qumak-Sekom SA, INFOR, Dom Mediowy „INITIATIVE", Polkomtel SA, P4 Sp. z o.o. (PLAY), organizacji AISEC.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona