Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Alicja Jaskulska

Superwizor metody dramy

Alicja Jaskulska Drama Way Wykształcenie

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW i rocznych studiów na Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania).  Absolwentka wielu szkoleń prowadzonych przez autorytety dramy m.in. John'a Somersa, Kate O'Maley, Sharon Muiruri, Ann Seymour, Madaline Anderson- Warren, Mandy Carr i Pete'a Holloway'a, Adriana Jacksona. Absolwentka warszawskiej Szkoły Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA i szkoleń specjalistycznych m.in. Stowarzyszenia Niebieska Linia, Stowarzyszenia OPTA, Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji.

 Doświadczenie zawodowe

Od 1999r. tworzy i realizuje projekty edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne adresowane do różnych grup odbiorców. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii współtworzy projekty prowadzone m.in. w ośrodku wychowawczym dla młodzieży Grenville Unit , w zakładzie poprawczym Atkinson Unit , w centrum dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi Warkhouse  oraz w ośrodku dla osób upośledzonych intelektualnie Daily Community Centre for People with Severe Learning Disabilities . Współtworzy program Teatru w Edukacji, realizowany w gimnazjum Exwick Middle School , poświęcony problematyce przemocy rówieśniczej, a także cykl zajęć pedagogicznych w ramach Children's Drama Club , działającego przy Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter.

Od 2000r. wprowadza metodę dramy brytyjskiej na grunt polski specjalizując się w profilaktyce przemocy. Jest współautorką programów dramowych adresowanych do:

  •  młodzieży: "Bez agresji" i "Przemoc to niemoc"
  • osób odbywajacych karę pozbawienia wolności: "Drama przecow przemocy" i "Powrót" 

Od 2004r. pracuje jako Kurator Specjalista w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Od 2002r. roku prowadzi szkolenia skierowane do profesjonalistów m.in. trenerów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych. 

W 2002r. została członkiem - założycielem Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-klatka i działała w nim aktywnie, jako członek Zarządu, do 2008r. W 2010r. została wspólnikiem Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju. W 2011r. została Fundatorem i członkiem Zarządu Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury.

 Droga rozwoju

Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach The British Association of Dramatherapists w Londynie. W ramach Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury współtworzy autorski projekt profilaktyki alkoholowej dla młodzieży prowadzony metodą Teatru w Edukacji p.t. „Wielogłos".
W ramach Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju współtworzy Szkołę Trenerów Dramy.

Opinie:  

 „Alicja posiada głębokie i wielowymiarowe rozumienie sensu i potencjału dramy w pracy z ludźmi. Jest osobą o wysokich i unikalnych kompetencjach w  zakresie pracy metodą dramy." (John Somers University of  Exeter, Senior Lecturer, Editor Research in Drama Education, 2000r.)

" Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem osadzonych, prowadzone były profesjonalnie - nawiązała dobry kontakt z grupą, który pozwolił pani Alicji na realizację wszystkich przewidzianych aktywności." (dr Paweł Szczepaniak, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2002r.)

„Atutem Pani Jaskulskiej jako trenera przede wszystkim jest umiejętne kierowanie procesem grupowym i dbałość o przystępny przekaz treści merytorycznych." (Bożena Romaniuk, Kierownik Referatu Szkolenia Straży Miejskiej m.st. Warszawy, 2009r.)

„Uczestnicy najczęściej podkreślali profesjonalizm Pani Alicji, umiejętność nawiązania dobrej relacji z grupą, komunikatywność oraz dbałość o komfort psychiczny każdego z uczestników warsztatu." (Sylwia Kociszewska Kierownik Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 2011r.)

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona