Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Maria Depta

Superwizor metody dramy

Maria DeptaWykształcenie
Ukończyła Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, oraz Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW. Jest absolwentką szkoły trenerów biznesu FRDL, rocznych studiów dramy stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania), rocznych Warsztatów Praw Człowieka (specjalizacja edukacja). Obecnie jest doktorantką na wydziale psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.


Doświadczenie zawodowe
Od 2002 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne projekty oparte na metodzie dramy, TIE (Theatre in Education) i Teatru Forum adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. liderów młodzieżowych, uchodźców, osób niepełnosprawnych). Od 2005 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pedagogium w Warszawie, prowadzi m.in. kursy "Techniki dramowe" i "Dramowe projekty". Od 2006 roku współpracuje z Centrum Praw Kobiet m.in. współprowadząc grupy teatralno-terapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy, oraz trening interpersonalny i warsztaty umiejętności pracy z grupą w ramach Szkoły Animatorów Teatru Obrzędowego. Od 2010 roku prowadzi warsztaty psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.


Droga rozwoju
Obecnie jest doktorantką na wydziale psychologii w SWPS, gdzie m.in. prowadzi badania z gimnazistami. Interesuje się narracją jako sposobem rozumienia świata, wykorzystaniem dramy w biznesie. W Dramaway realizuje projekt „Na krawędzi" oraz współtworzy autorski projekt profilaktyki alkoholowej dla młodzieży prowadzony metodą Teatru w Edukacji pt. "Wielogłos".

Opinie:

"She is a mature, confident and creative person. I am sure that the year in drama will have extended significantly the   already advanced skills she possesses." (John Somers 2003, University of Exeter, School of  Performers of Art,  Department of Drama)

„Maria Depta jest osobą niezwykle twórczą, entuzjastycznie nastawioną do ludzi i pracy z ludźmi, a za razem rzetelną i terminową, co pozytywnie wpływa na współpracę i jej efekty(...) Mogę poświadczyć, że jest to osoba w najwyższym stopniu godna polecenia." (Dr Alicja Gałązka, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii.)

 "Maria Depta jest staranne przygotowana merytoryczne, obeznania z literaturą przedmiotu, posiada bogate doświadczenie zawodowe i wysokie umiejętności pracy z grupą." (Prof. Krystyna Pankowska, Kierownik Zakładu Teorii Wychowanie Estetycznego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego)

 "Z pełną odpowiedzialnością polecam Marię Deptę jako edukatorkę dramy, z bogatym doświadczeniem pracy tak w środowisku akademickim jak i edukacji poza-formalnej." (Dr Adam Jagiełło- Rusiłowski, Wice-dyrektor Instytutu Pedagogiki UG, Lider Konsorcjum DICE DRAMA NETWORK)

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona