Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Aldona Żejmo Kudelska

Superwizor metody dramy

Aldona Żejmo KudelskaWykształcenie
Ukończyła Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Jest trenerem warsztatu rekomendowanym przez PTP i STOP. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu TROP oraz roczny kurs dramy w Stowarzyszeniu ASSITEJ. Uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez brytyjskich praktyków dramy m.in. John Somersa, Sandrę Hesten, Kate O'Maley, Madaline Anderson- Warren.
Jest absolwentką stażu w zespole terapeutów rodzinnych Grupy Synapsis oraz kursu w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie zawodowe
Od 2000 roku wprowadza metodę dramy do Polski, tworząc pierwsze w Polsce Stowarzyszenie dramowe. W latach 2002-2005 jest członkiem jego Zarządu, a w latach 2005-2008 jego Prezesem.
Od 2005 prowadzi szkolenia dla biznesu, specjalizując się w obszarze komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz szkoleniach dla zespołów trenerskich.
Pracuje także jako trener szkoląc pracowników Służb Społecznych i nauczycieli.
Równolegle od 2001r. tworzy i realizuje projekty profilaktyczno-rozwojowe adresowane do młodzieży i społeczności lokalnych wykorzystujące metodę dramy („Przemoc to niemoc", „Na krawędzi", „Start-Art.", „Portrety", „Miejsca", „Prawa człowieka - Twoje prawa", „Wielogłos"). Specjalizuje się w pracy z „trudną młodzieżą", projektach profilaktycznych prowadzonych metodą Teatru w Edukacji oraz pracy ze społecznościami lokalnymi.

Jest współorganizatorką dwóch Międzynarodowych Konferencji Dramowych oraz autorką licznych artykułów na temat metody dramy i Teatru w Edukacji (publikacje m.in w: Remedium).

Droga rozwoju
Jest członkiem Instytutu TROP . Od 2010 roku współprowadzi na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Studenckie Naukowe Koło Dramy Stosowanej.
Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach The British Association of Dramatherapists i Cardbord Citizens w Londynie.

 Opinie:

"Maria and Aldona are among the very best products of my initiative and have been responsible for ground-breaking work in Poland." (John Somers, University of Exeter, School of Performance Arts, Department of Drama)

"Staranne przygotowanie, bogate doświadczenia zawodowe, wszechstronne umiejetności i uzdolnienia sprawiają, że Pani A. Żejmo-Kudelska jest wyjatkową osobą i godną polecenia specjalistką, znakomicie przygotowaną do profesjonalnych działań szkoleniowych, edukacyjnych i profilaktycznych." (Dr Krzysztof Ostaszewski, Kierownik Pracowni PRO-M, Instytut Psychiatrii i Neurologii)

"Wieloletnia już znajomość rozwoju zawodowego Pani Aldony Żejmo-Kudelskiej pozwala mi z przekonaniem rekomendować ją do współpracy." (Doc.Dr Jadwiga Królikowska, Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski)

"Z pełną odpowiedzialnością polecam Aldonę Żejmo-Kudelską jako edukatorke dramy, z bogatym doświadczeniem pracy tak w środowisku akademickim jak i edukacji poza-formalnej." (Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, Wice-Dyrektor Instytutu Pedagogiki UG, Lider konsorcjum DICE Drama Network)

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona