Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

O metodzie dramy

Co drama ma wspólnego z teatrem?
Drama nie jest teatrem choć łączy się z odgrywaniem ról. Prowadzący, który wykorzystuje metodę dramy realizuje przede wszystkim cele związane z edukacją i rozwojem osobistym uczestników - efekt artystyczny jest tutaj drugorzędny. W metodzie dramy nie istnieje tradycyjny podział na aktorów i widzów; celem odgrywanych scenek jest doświadczenie roli (proces wewnętrzny), a nie jej zaprezentowanie. W dramie nie istnieje także gotowy scenariusz- powstaje on raczej podczas swobodnej improwizacji i jest budowany z treści, które na bieżąco wnoszą uczestnicy zajęć.

Czy drama to po prostu odgrywanie scenek?
Zdecydowanie nie. Generalnie dramą nazywamy wszystkie techniki, które wiążą się
z doświadczeniem "bycia w roli". Przygotowanie i odgrywanie scenek jest tylko jedną z wielu technik dramowych.

Czy na warsztatach dramy będę musiał/a opowiadać o moim prywatnym życiu, odsłaniać się?
Nie. Uczestnicy warsztatów nie muszą dzielić się swoim osobistym doświadczeniem, choć jeśli chcą
- mogą. O stopniu otwartości i zaangażowania w warsztaty dramowe decyduje sam uczestnik.

Czym drama wyróżnia się na tle innych metod?
Na tle innych metod drama wyróżnia się:

 • angażowaniem uczestników w proces szkoleniowy, są oni aktywnymi twórcami a nie jedynie odbiorcami,
 • stosowaniem technik związanych z wchodzeniem w rolę, przy jednoczesnym dbaniu o wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego m.in.: odgrywane scenki są fikcyjne,
 • dużą skutecznością w szkoleniach związanych z postawami i rozwijaniem umiejętności.

Czym różnią się scenki dramowe, od scenek prowadzonych podczas szkoleń?

 • scenki dramowe mają ściśle określoną strukturę np. jasny moment rozpoczęcia i zakończenia, element „pożegnania z rolą" etc. Zapewnia to uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności wydarzeń,
 • uczestnicy wcielają się w role, nie grają samych siebie w rzeczywistych sytuacjach z własnego życia. Chroni to ich prywatność,
 • role do scenek dramowych przygotowywane są przez prowadzącego,
 • w trakcie improwizacji prowadzący często wprowadza dodatkowe techniki dramowe, pogłębiające rozumienie postaci i sytuacji,
 • podczas omawiania scenek dramowych uczestnicy odnoszą się do roli, nie zaś do osoby, która ją odgrywała. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego.

Jakie praktyczne zastosowanie może mieć drama?
Drama jest aktywną metodą pracy z grupą. To w jaki sposób i do jakich celów jest ona wykorzystywana zależy od osoby prowadzącej zajęcia. Generalnie jej zastosowanie jest bardzo szerokie; dramę wykorzystują nauczyciele przedmiotowi w szkołach, trenerzy, psychoterapeuci.

Zespół Drama Way ma doświadczenie w wykorzystaniu dramy w pracy z:

 • organizacjami biznesowymi i pozarządowymi, instytucjami publicznymi (podczas szkoleń m.in. w obszarach: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów)
 • społecznościami lokalnymi (tworzenie projektów dramowo-teatralnych o charakterze aktywizującym)
 • młodzieżą i grupami ryzyka i z pogranicza ryzyka.

O dramie zaangażowanej społecznie:

Na czym polega specyfika programów Teatru w Edukacji (TIE)?
Fundamentalną ideą, leżącą u podstaw TIE jest demokratyzacja i interaktywność teatru. Uczestnik programu jest równorzędnym partnerem aktorów-nauczycieli - nosi w sobie wiedzę i umiejętności, które czynią go ekspertem w zakresie poruszanej tematyki. Teatr w Edukacji zrywa nie tylko z klasycznym podziałem na widzów i aktorów, ale także z tradycyjnym dydaktyzmem oraz dawaniem rad i recept. Celem programów TIE nie jest zatem wyposażenie uczestników w gotowe rozwiązania, ale stworzenie możliwości otwartej rozmowy na zasygnalizowany poprzez program temat (np. alkoholizm, choroby psychiczne, przemoc).

Programy TIE adresowane są zwykle do dużych grup odbiorców (ok. 30 - 100 osób) i odnoszą się do obszaru edukacji, wychowania i profilaktyki.

Szczególnie duże zaangażowanie podczas tworzenia i realizacji TIE, wymagane jest od członków grupy teatralnej - tzw. nauczycieli-aktorów, którzy powinni mieć przygotowanie zarówno aktorskie jak i pedagogiczne.

Czy programy TIE są skuteczne?
Tak, programy te są skuteczne. W roku 2005 Alicja Jaskulska przeprowadziła badania dotyczące skuteczności metody Teatru w Edukacji. Wzięły w nich udział 120 osoby w wieku 14-18 lat.  Na podstawie wyników ewaluacji możemy powiedzieć że:

 • 89% badanych uczniów oceniło program „Na krawędzi" jako potrzebny i użyteczny,
 • 72% uczniów udzielając odpowiedzi na pytania odnośnie powodu pozytywnej oceny programu, wskazało na jego wysoką wartość profilaktyczną, edukacyjną, informacyjną i ogólnorozwojową. Młodzież w ankietach ewaluacyjnych pisała na przykład: „Ciekawe zajęcia, dużo się dowiedziałem", „Pomagają poznać problemy ludzi", „Mówią jak radzić sobie z problemami", „Uświadamiają, że czasem nie chcemy dostrzec problemów bliskich", „Przekonują, że trzeba pomagać", „Są bardzo potrzebne, bo skłaniają do refleksji", „Warsztaty były porażające - dały mi dużo do myślenia", „Przekonują, że trzeba się interesować ludźmi wokół", „Warsztaty docierają do młodzieży i myślę, że przydadzą się w przyszłości", „(...) pokazują jak wiele zależy od naszej pomocy",
 • 63% badanych osób wymieniło metodę Teatru w Edukacji jako najlepszą formę działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży.

Na czym polegają projekty teatru ze społecznością lokalną (ang. community theatre)?
Projekty teatru ze społecznością lokalną łączą dramę i teatr. Rozpoczynają je warsztaty dramy, których celem jest m.in. stworzenie scenariusza spektaklu. Scenariusz ten tworzony jest wspólnie z uczestnikami projektu -najczęściej członkami lokalnej społeczności (lub np. tej samej firmy). Inspiracją do budowania scenariusza są wspomnienia, opowieści, historie zakorzenione i funkcjonujące w danej społeczności. Do udziału w spektaklu (gry aktorskiej) zapraszani są nie zawodowi aktorzy ale uczestnicy projektu.  W ten sam sposób - przy wykorzystaniu naturalnych talentów uczestników tworzona jest muzyka, scenografia, kostiumy. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego spektakl zrealizowany w ramach programu pracy ze społecznością lokalną na warszawskiej Pradze.

Sceną dla community theatre są ważne dla danej społeczności miejsca, zaś widownią - członkowie lokalnej społeczności; rodzina, sąsiedzi.Teatr z społecznością lokalną jest silnie angażującą metodą pracy, której efektem są nie tylko poruszające spektakle, ale przede wszystkim wzmocnione więzi społeczne, odświeżone wspomnienia i ważne opowieści, lepsze poczucie osadzenia uczestników w danym miejscu i społeczności.

Zapoznaj się takze z publikacjami na temat dramy.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona