Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Drama w edukacji i wychowaniu

Artykuł Iwony Borowskiej, napisany w ramach pracy zaliczeniowej Szkoły Trenerów Dramy Drama Way (Edycja II). W swojej pracy, na bazie własnych doświadczeń zawodowych, autorka pokazuje korzyści i trudności wynikające z prowadzenia metodą dramy zajęć językowych oraz warsztatów rozwojowych dla młodzieży. Porusza problem łączenia zawodu nauczyciela i funkcji trenera oraz dzieli się swoimi osobistymi refleksjami na temat metody i jej wpływu na różne sfery życia. „Drama jak żadne inne narzędzie pozwala poprzez wejście w rolę zobaczyć inną perspektywę. Ten wachlarz perspektyw w dramie to wartość bezcenna. Pozwala oderwać się od własnej wizji i zobaczyć życie inaczej a to otwiera drogę do zrozumienia drugiego człowieka i świata.”   + więcej

Wywiad Kamili Witerskiej Marią Deptą Wice-Prezesem Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury

Wywiad Kamili Witerskiej z Marią Deptą na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji i głównych założeń i obszarów dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy, sposobów pisania scenariuszy, odwołań teoretycznych). Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach" wyd. DIFIN. + więcej

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelska – Prezesem Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelską na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji, głównych założeń dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy i odwołań teoretycznych).Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, wyd. DIFIN.   + więcej

Teatr ze społecznością

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu "Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre" . Publikacja jest efektem Kursu Teatru ze społecznością , który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Supraślu, w 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: zapis rozmów z Johnem Somersem, reżyserem supraskiego spektaklu oraz praktyczną: wskazówki dla realizatorów i opis spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu. + więcej

Teatr Forum

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu "Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre" . Publikacja jest efektem Kursu Teatru Forum , który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Warszawie, w 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: wywiad z Adrianem Jacksonem - wybitnym praktykiem Teatru Forum, opis metody i kluczowych pojęć oraz część praktyczną: scenariusz spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu wraz z wynikami jego ewaluacji. + więcej

Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień

Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do profilkatyki uzależnień łączące edukację kulturalną z oddziaływaniami profilaktycznymi. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18 + więcej

Teatr w edukacji: teoria i polska praktyka

W artykule autorki próbują przybliżyć w jaki sposób Teatr w Edukacji (TIE), umożliwia młodzieży wielowymiarowe uczenie się, poprzez kontakt z angażującą emocjonalnie historią. Autor: Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka + więcej

Narracja w dramie

W artykule autorka wyodrębnia typy narracji oraz zastanawia się czy i jak wpływają one na ostateczny kształt i treść historii tworzonych w dramie. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009 + więcej

Rozwój zdolności twórczych - kiedy zacząć?

Artykuł Aleksandry Gajdy„Rozwój zdolności twórczych” opublikowano na portalu www.wczesnaedukacja.com w 2008 roku + więcej

TIE jako narzędzie edukacji na rzecz praw człowieka

Artykuł prezentuje wyniki badania efektywności edukacyjnego projektu dramowego   „Coś o Kacprze”, którego głównym celem była edukacja o i na rzecz praw człowieka. W artykule poruszana zostaje problematyka   możliwości wykorzystania TIE (Theatre In Education) w tym obszarze nauczania. Autor: Maria Depta. Artykuł opublikowany w języku angielskim w pracy zbiorowej pod redakcją Alicji Gałązki , „Drama. Learning and Creativity”, National Drama Publication, UK 2010, s.76-87 (tytuł w języku angisleskim: TIE as human rights education) + więcej

12Następna >>

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona