Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Cele

  • wzmocnienie kompetencji uczestników w obszarze stosowania metody dramy w pracy z grupą
  • przygotowanie i sprawdzenie działania wypracowanych podczas Treningu narzędzi dramowych i fragmentów scenariuszy zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody
  • stworzenie przestrzeni do wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami chcącymi wzbogacić swój warsztat trenerski o metodę dramy

Po Treningu uczestnicy będą: 

  • znali zasady bezpiecznej pracy z rolą (w tym prowadzenia scenek dramowych)
  • umieli tworzyć narzędzia dramowe dostosowne do celu zajęć i potrzeb grupy
  • umieli tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi dramowych lub dramy jako metody wiodącej
  • byli świadomi swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w prowadzeniu dramy

Po zakończeniu Treningu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci nieodpłatnej konsultacji (np. scenariusza, programu dramowego).

Zobacz także metody pracy.

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona