Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Bibliodrama - warsztaty rozwojowe

Zapraszamy na warsztaty rozwojowe prowadzone przez Annę Łobodę metodami bibliodramy.

Bibliodrama jest przestrzenią SPOTKANIA w której - dzięki historiom biblijnym - uczestnik może doświadczyć spotkania z samym sobą. Doświadczenie to prowadzi często do nowych, czasem zaskakujących odkryć zarówno na swój temat jak i na temat tekstu biblijnego. To "inne" czytanie tekstów biblijnych połączone z różnymi środkami ekspresji i technikami bibliodramatycznymi (m.in. malowanie, praca z symbolami, pantomima) uruchamia potencjał wypływający zarówno z ciała jak i kreacji. Dzięki temu SPOTKANIE staje się żywe i "namacalne", co umożliwia dialog (na różnych poziomach; z samym sobą, uczestnikami w grupie, prowadzącym) oraz pogłębioną, osobistą analizę treści, będących tematem warsztatu. Bibliodramę wykorzystuję się w m.in dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

TERMIN

TEMAT

OPIS

Dzień 1 (piątek);

21.10.2016 w godz. 16.30-20.30

Dzień 2 (sobota);

22.10.2016 w godz. 10.00-16.00

"Cudowna droga niedoskonałości, moje życie i wartości"

Warsztat dotyczy tematyki wartości w życiu uczestników oraz refleksji nad drogą, którą wybierają i idą w życiu. 

Dzień 1 (piątek);

18.11.2016 w godz. 16.30-20.30

Dzień 2 (sobota);

19.11.2016 w godz. 10.00-18.00

"Za kogo mnie uważacie?"

Warsztat dotyczy tematyki tożsamości i koncentruje się wokół pytań:

  • Kim jestem?
  • Gdzie jest moje miejsce? 
  • Jak jestem postrzegany? 
  • Za kogo uważają mnie inni?

Dzień 1 (piątek);

9-10.12.2016 w godz. 16.30-20.30

Dzień 2 (sobota);

10.12.2016 w godz. 10.00-18.00

"Role i granice w moim życiu"

Warsztat stawia pytania dotyczące tematyki ról w życiu człowieka:

  • Jak definiuje i przeżywam "role życiowe"?
  • Które z nich są dla mnie ważne?
  • Gdzie i jakie są moje granice

Osobom zapisującym się na "TRYPTYK" - cykl trzech warsztatów przysługuje rabat oraz pierwszeństwo w trakcie zapisów. Opłata za TRYPTYK - cykl 3 warsztatów - wynosi 
 820 PLN.

Opłata za dwa wybrane warsztaty wynosi:
• przy zgłoszeniach do 06.10.2016 (za I i II warsztat)/ do 04.11.2015 (za II i III warsztat): 500 PLN,
• przy zgłoszeniach po 06 .02.2016: 560 PLN.

Cena za pojedynczy warsztat:
• 275 PLN (przy zgłoszeniach na 2 tygodnie przed warsztatem 250 PLN).

Oferujemy zniżki:
• 5% dla studentów do 26 r. ż.
• 10% dla Uczestników/Absolwentów Szkoły Trenerów Dramy
• 10% dla osób zgłaszających się wspólnie

Opłata zawiera:
• uczestnictwo warsztatach
• spis lektur
• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach
• gorące napoje podczas przerw

 

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela oraz zapisy przyjmuje Maria Depta: tel. 606 617 867 e-mail: maria.depta@dramaway.pl

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona