Przełącz na stronę
Fundacja Drama Way
Newsletter
Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych

Akademia Trenera Wewnętrznego

Cykl warsztatów dla trenerów wewnętrznych przygotowujący do współpracy z biznesem i wspierania organizacji w rozwoju. Przeznaczony zarówno dla początkujących trenerów oraz trenerów, którzy są praktykami bez metodycznego przygotowania, obejmuje ono badanie i analizę potrzeb szkoleniowych, budowanie programów szkoleniowych, poznanie metod aktywnych pracy z grupą oraz metody ewaluacji szkoleń.

Cel:
Jego celem jest przygotowanie trenerów do

 • badania potrzeb szkoleniowych
 • przełożenia potrzeb na cele szkoleniowe w oparciu o cele organizacji
 • stworzenia samodzielnego programu szkolenia
 • przeprowadzenia ewaluacji działań szkoleniowych w oparciu o założone cele

Korzyści:
Jego uczestnicy po zajęciach będą:

 • umieli zebrać i odróżnić potrzeby szkoleniowe od zachcianek
 • przygotowywali spójne szkolenie wspierające ludzi, zespół i organizację w realizacji celów
 • wiedzieli jak aktywnie angażować zainteresowane szkoleniem strony we wspieranie działań szkoleniowych i utrzymywanie efektów szkolenia
 • umieli badać i wykazywać efektowność swoich działań

Metody:
Mimo iż naszą wiodącą metodą jest drama pracujemy zróżnicowanymi metodami aktywnymi. Modelujemy tym samym ich używanie przez trenerów podczas ich własnych szkoleń. Tworzymy sytuację w której uczestnicy mogą uczyć się na swoich własnych doświadczeniach, wyzwalając ich twórczą aktywność. Pracując z zespołem trenerski przechodzimy z nim cały cykl badania i realizacji szkolenia w organizacji. Dodatkowo pomiędzy sesjami szkoleniowymi uczestnicy uczą się poprzez realizacje zadań na w praktyce a wnioski analizujemy na kolejnych sesjach.

Program:

Warsztat 1 - Badanie potrzeb szkoleniowych

 • Określenie osób i grup zainteresowanych szkoleniem i jego efektami
 • „Kwintet szkoleniowy"
 • Potrzeby organizacji, potrzeby rozwojowe zespołu a potrzeby szkoleniowe
 • Metody badań oparte o wywiad / rozmowę
 • Metody badań oparte o ankietę
 • Metody badań oparte o obserwację
 • Metody badań oparte o analizę dokumentów
 • Narzędzia wspomagające
 • Najczęstsze „grzechy" trenera i jak im zapobiegać
 • Badanie potrzeb szkoleniowych a roczny plan szkoleń
 • Jak nie szkolenie to co?

Warsztat 2 - Określani celów szkolenia i budowanie szkoleń

 • Cel biznesowe a cele szkoleniowe
 • Ścieżka ustalania i zatwierdzania celów
 • Cel szkolenia a korzyści szkoleniowe
 • Cel a efektywność
 • Trójkąt kompetencyjny
 • Jak przejść od celów szkolenia do budowania modułów szkoleniowych
 • Cykl Kolba i inne modele uczenia się
 • Ramy czasowe szkoleń
 • Metody pracy z grupą w zależności od: celu który ma być osiągnięty, liczby osób, zróżnicowanie form.
 • Dobre rady: czyli co sprawdza się w praktyce
 •  Działania około szkoleniowe czyli co jeszcze robi trener

Warsztat 3 - Badanie efektywności szkoleń

 • Badanie efektywności w oparciu o cele szkolenia
 • Klasyczne i nowoczesne metody mierzenia efektywności
 • Metody badania satysfakcji uczestników
 • Metody badania przyrostu wiedzy i umiejętności
 • Metody badania wdrożenia wiedzy i umiejętności w miejscu pracy
 • Metody badania wpływu szkolenia na organizację
 • Metody badani a zwrotu z inwestycji szkoleniowych

Warsztat 4 - Superwizja działań trenerskich

 • Warsztat na którym analizujemy „case study" z życia codziennego trenerów. Szukamy przyczyn, aby w przyszłości zapowiedz trudnościom, oraz rozwiązań doraźnych i długoterminowych.

Termin / czas realizacji:
Proponujemy cykl czterech warsztatów oddzielonych odstępami czasu potrzebnymi na samodzielną pracę uczestników. Przerwa powinna trwać minimum 3 maximum ok. 6 tygodni.
W wersji skróconej każdy z warsztatów trwa dwa dni. W wersji rozszerzonej trzy.

Informacje i zgłoszenia:
Eliza Gniado

 

© Copyright Drama Way 2010       Projekt i wykonanie: Czarska & Werona